İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’ na göre, çalışan sayısına bakılmaksızın ÇOK TEHLİKELİ ve TEHLİKELİ sınıftaki işyerleri yanında, çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan işletmelerin İŞYERİ HEKİMLİĞİ hizmetini düzenli bir biçimde alması gerekmektedir.


Tamamı deneyimli işyeri hekimlerimizle iş sağlığına yönelik hizmetleri eksiksiz verebiliyoruz;
-    İşe giriş muayenesi ve raporlaması,
-    Periyodik sağlık muayenesi ve raporlaması,
-    Koruyucu sağlık hizmetleri,
-    İşletmenin risk analizi / değerlendirmesinin hazırlanması, yenilenmesi ve revizyonu,
-    Çalışanların sağlık durumları ile yaptıkları işin uyumluluğun takip edilmesi,
-    Engelli çalıştırma zorunluluğu olan işletmelerde, işe alınacak engelli personel ile işin uyumunun değerlendirilmesi,
-    İşyeri ziyaretleri esnasında poliklinik hizmeti ve E-REÇETE düzenleme,
-    Saha ziyaretleri ve saha koşullarının iş sağlığı açısından değerlendirilmesi,
-    Saha ziyaretleri sırasında çalışma koşullarının iş sağlığı açısından değerlendirilmesi,
-    Ortam ölçümleri ihtiyacının belirlenmesi ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi,
-    Bağışıklama (aşılama) hizmetleri,
-    Hijyen değerlendirmeleri ve raporlaması,
-    İş sağlığına yönelik eğitimler,
-    İşverenlere, iş sağlığını geliştirmeye yönelik rehberlik,
-    Kapsam içinde bulunması durumunda iş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantılarına katılım.


Gerek işe giriş gerekse de periyodik sağlık muayenelerinde, yapılacak işe uygun tahlil ve tetkikleri detaylı şekilde inceleyip fizik muayenesini yaptıktan sonra işe uygunluk değerlendirmesi yapılmaktadır.
Tahlil ve tetkikler için anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarımızın verdiği hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Bu kuruluşların çalışma şekilleri ve sonuçlarının doğruluğu / tutarlılığı, sizin adınıza sürekli kontrol edilmektedir.
Gezici sağlık aracımız ile tahlil ve tetkik hizmetlerini ayağınıza kadar getiriyoruz. Bu hizmet kapsamında kullanılan ekipmanların tamamının kalibrasyonlarını düzenli olarak yapıyor ve sonuçların tutarlılığını sürekli değerlendiriyoruz. Konu hakkında daha detaylı bilgi için Tıklayınız


Anlaşmalı özel sağlık kuruluşumuz olan Özel Ata Sağlık Hastanesi'nden alınacak tüm sağlık hizmetlerinde, işveren, beyaz yaka veya mavi yaka farkı gözetmeksizin %30'a varan indirimlerden faydalanılmasını sağlıyoruz.