İşyerine Yönelik Eğitimler

İşyerine Yönelik Eğitimler

İşyerine Yönelik Eğitimler

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648 ) gereği, temel eğitim yanında, sektörel, yapılan iş veya çalışılan departman ile ilgili eğitimlerin verilmesini de gerekir.
Tüm çalışanlar tarafından bilinmesi gereken konular yanında, çalışanın, doğrudan yapacağı iş ve çalışacağı yer ile ilgili tehlikeleri ve bu tehlikelerden nasıl korunacağını bilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması adına son derece önemli.
Bu eğitim, işletmenizde yapılacak detaylı inceleme ve gözlemler sonrasında, işletmenize özel olarak hazırlanır ve çalışanlarınıza verilir.
Nispeten küçük işletmelerde çalışma bölümleri, hatta yapılan işler net olarak ayrılamadığı için, hazırlanan eğitime tüm personelin katılması faydalıdır. 
Yapılan iş ve çalışma bölümlerinin somut olarak ayrılabildiği işletmelerde ise her bölüm ve iş için ayrı eğitim hazırlanmakta, o bölümde çalışan personele ilgili eğitim verilmektedir.


İş ile ilgili tehlikeler ve korunma yolları eğitimi olarak adlandırdığımız bu eğitim, işletmenizde çalışmaya henüz başlamış personelinizin işbaşı (oryantasyon) eğitiminin de önemli bir parçası olarak değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır. 
Mevzuatımız, iş ve/veya bölüm değişikliklerinde, ilgili personele, yeni işi veya çalışma bölümünün tehlikelerini ve bu tehlikelerden korunma yollarının anlatılmasını istemektedir. Bölümler / işler için hazırladığımız bu kritik eğitimler sayesinde, değişiklik sonrası eğitimler kolayca yapılabilmektedir.
Bu eğitimlerde anlatılan konular, doğrudan çalışanın iş sağlığı ve güvenliğini etkilediği için çalışanlar tarafından çok daha dikkatle dinlenilmekte ve sonrasında uygulanmaktadır.


İş sağlığını ilgilendiren eğitimlerde de benzeri yapılanmamız bulunmaktadır. İhtiyaç durumunda alerji, sigaranın zararları, hatalı ilaç kullanımı vb. konularda eğitimler düzenlenebilmekte ve çalışanlarımızın, hedef konuda bilinçlenmesi sağlanmaktadır.