ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

APAK OSGB, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanı hizmetini; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yetki belgesi ile tüm iş yerlerine verebilme yetkisi olan yasal bir kuruluştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış olan kanuna göre; 1 çalışanı bile olan ve sanayi sektöründen kabul edilsin ya da kabul edilmesin, sektör farketmeksizin her türlü iş yerine ‘iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı’ bulundurma şartı koyulmuştur.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ise tüm sektörlerdeki iş yerlerine kanun kapsamında tanımlı olan ‘iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı’ kişisini temin eden kuruluşlardır.

APAK ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK MERKEZİ (APAK OSGB) ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ yetki belgesini almış ve bu belge ile iş yerlerine İŞ YERİ HEKİMİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI hizmeti verebilen Türkiye’de ki seçkin kuruluşlardan biridir.

26.06.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan en son düzenlemede Ortak Sağlık Güvenlik Birimi “OSGB; iş yerlerinde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ hizmetlerini vermek için oluşturulmuştur, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” ifadesi ile tanımlanmış, bu tanımlamanın yanı sıra OSGB’nin yetki alanı ve sorumlulukları da aynı kanunda kesin olarak belirlenmiştir.

26.6.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin tanımlanmış olan yetki ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir;

- çalışan sayısı bir kişi bile olsa tüm iş yerlerinde İŞ YERİ HEKİMİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.

- İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurulması hizmeti hem bireysel anlaşmalar yolu ile hem de bu iş için tanımlanmış kurumlar tarafından (OSGB) hizmet alımı yolu ile yapılabilmektedir.

- iş yerlerinde çalışacak İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı sayısı iş yerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak belirlenmekte ve bu kriterlere uygun olarak görevlendirme yapılmaktadır.

- İş yerlerinde iş veren belirli periyotlarda kendi çalışanlarına sağlık taraması yaptırmak zorundadır.

- Aynı zamanda iş veren iş yeri içerisinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli olan RİSK DEĞERLENDİRMESİ’ni yapmak ya da yaptırmak zorundadır.

- ve iş yerlerinde çalışanların maruz kalabileceği olası sağlık ve güvenlik riskleri tahmin edilerek önlem alınması ve çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulması bu kanun kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.

APAK OSGB İLE İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

30.6.2012 tarihli kanunda 1.1.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında Apak Ortak Sağlık ve Güvenlik Merkezi (APAK OSGB) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yetki belgesi ile iş yerlerine İŞ YERİ HEKİMLİĞİ hizmeti verebilmektedir.

APAK OSGB İLE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

30.6.2012 tarihli kanunda 1.1.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında tüm iş yerlerinde işverenlerin bir ya da birden fazla mühendis ya da teknik eleman görevlendirmesi zorunlu kılınmıştır.

Apak Ortak Sağlık ve Güvenlik Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde aldığı yetki belgesi ile iş yerlerinde bir ya da birden fazla mühendis ya da teknik eleman çalıştırabilmektedir.

APAK ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK MERKEZİ (APAK OSGB) çeşitli işletmelerin ihtiyaç duyduğu A - B ve C grubu  İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetini ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından kendisine verilen ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ yetki belgesi ile verebilmektedir.