KVKK Sistem Danışmanlığı

KVKK Sistem Danışmanlığı

KVKK Sistem Danışmanlığı

Ticaret kavramı gün geçtikçe farklılaşıyor. Binlerce yıldır müşteri ile satıcının yüz yüze yürüttüğü ticari faaliyetler yerini uzaktan erişime bırakıyor. Günümüz teknoloji seviyesi, ister bireysel isterse de kurumsal müşterilerin satıcı ile yüz yüze temas etmeden alış veriş yapılmasını kolaylaştırıyor.
Giderek dijitalleşen yaşam sayesinde mevcut ve potansiyel müşterilerin kişisel bilgileri ve alışkanlıkları kolayca takip edilebiliyor. 

Yazık ki bu kişisel veriler her zaman doğru amaçlar için kullanılmıyor. 
Özel hayatın gizliliği pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de anayasa ile güvence altına alınmıştır. Müşterilerin kişisel bilgileri de özel hayat kavramı içindedir ve korunmalıdır. 

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinden başlayarak özel hayatın korunması için gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluklarını, neyi, nasıl yapacaklarını açıkça tarif etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi;
-Kişisel verilerin tamamen ve/veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
-Kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Düzenleme, kişisel verileri toplayan ve kullanan kurum ve kuruluşlara, bu verilerin korunması için sorumluluk yüklerken, etkin koruma için önlem alma zorunluluğu getiriyor. Bunun doğal sonucu olarak kanun, kişisel veriyi işleyen kurumlar için önemli ve kalıcı değişiklikleri beraberinde getirmektedir.
Kurum ve kuruluşlar, basitçe, kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak uygulanabilir, sürdürülebilir, iyileştirilebilir, hesap verebilir bir sistem kurgulamak ve işletmek durumundadır.

Apak Akademi, işletmelerin ihtiyaç duyduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun yapının kurulması ve işletilmesi konusunda yardıma hazırdır.

Apak Akademi'ye Git

Kişisel verilerin korunması kanunu dökümanı için tıklayınız.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu web sitesine gitmek için tıklayınız.