Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Eğitim, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasında en önemli araçtır.
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648 ) gereği çalışanlarımıza, çalıştıkları işletmelerin tehlike sınıflarına göre farklı sürelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini gerekmektedir.
Tehlike sınıflarına göre çalışanlara verilmesi gereken eğitimlerin süreleri ve sıklıkları aşağıdaki gibidir;
 

TEHLİKE SINIFI ÇALIŞANLARA VERİLECEK YILLIK EĞİTİM SÜRESİ EĞİTİMİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
ÇOK TEHLİKELİ 16 SAAT 1 YIL

TEHLİKELİ

12 SAAT 2 YIL
AZ TEHLİKELİ 8 SAAT 3 YIL

 

Mevzuatımız çalışanlara verilecek “temel eğitim” konularını da net olarak ortaya koymuştur. Bu kapsamda verdiğimiz temel eğitim konuları aşağıdadır;


EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular
    a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
    b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
    c) İşyeri temizliği ve düzeni,
    d) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
    a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
    b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
    c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
    d) İlkyardım
3. Teknik konular
    a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
    b) Elle kaldırma ve taşıma, 
    c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
    d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
    e) Ekranlı araçlarla çalışma,
    f) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
    g)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, 
    h) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
    i) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
    j) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
    k) Tahliye ve kurtarma

Bünyemizde bulunan A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerimizle, mevzuatın emrettiği eğitimleri eksiksiz veriyor ve her katılımcı için katılım belgesi düzenliyoruz.
Eğitimlerin verilmesi sırasında çalışanlarımızın gündelik hayatlarında karşılaştıkları, doğrudan yaptıkları iş ile örneklemeler yaparak konuların akılda kalıcı olması için gayret sarf ediyoruz.
Eğitimlerimizin yeterliliğini, eğitim sonrasında yaptığımız sınavla değerlendiriyor, yeterli olmadığını düşündüğümüz personelinizin yeniden eğitimini sağlıyoruz.
Verdiğimiz eğitimlerin kalitesi ve eğiticilerimizin anlatım şekillerinin katılımcılar tarafından değerlendirilmesini sağlıyor, çıkan sonuçlar doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin yapılmasında kullanıyoruz.
İş kazası veya meslek hastalığı sonrası işbaşı yapan personelinize, mevzuatın belirlediği, güvenli çalışama ve kazadan korunma konulu eğitimi, eğitimi verdiğimiz personelin yaşadıklarıyla örtüştürüp veriyoruz.
6 ay ve daha uzun süreyle, çeşitli nedenlerle işinden uzak kalan çalışanların temel eğitimlerini, işbaşı yapmadan önce yeniliyoruz.
İşyerinde, bulunması durumunda İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu üyelerinin eğitimini veriyor, üye değişimi veya mevzuat değişimi durumlarında eğitimi tekrarlıyoruz.
İşletmenin ihtiyaç duyması durumunda, temel eğitim içinde yer alan konuları daha da detaylandırıp ayrı birer eğitim halinde çalışanlarımıza verebiliyoruz.